تماس با ما

مولدان

دفتر مرکزی: تهران- فلکه ی دوم تهرانپارس-خ جشنواره-خ شهید هلیسایی پلاک ۶۴
شماره تلفن:۷۷۳۳۶۸۶۶-۷۷۳۳۶۸۶۶۶۷
تلفکس:۰۲۱-۷۷۳۳۷۳۳۵
مولدان صنایع شیمی: جاده قدیم قم-۵کیلومتر مانده به قم- شهرک صنعتی شکوهیه-مولدان صنایع شیمی
تلفن:۰۲۵۳۳۳۴۲۱۵۲

روانگرد
دفتر مرکزی: تهران- فلکه ی دوم تهرانپارس-خ جشنواره-خ شهید هلیسایی پلاک ۶۴
شماره تلفن:۷۷۳۳۶۸۶۶-۷۷۳۳۶۸۶۶۶۷
تلفکس:۰۲۱-۷۷۳۳۷۳۳۵
روانگرد گرمسار:جاده تهران-شهرک صنعتی فجر-شرکت روانگرد گرمسار
تلفن:۰۲۳۳۴۵۵۳۲۳۸

محب باکلیت
دفتر مرکزی: تهران- فلکه ی دوم تهرانپارس-خ جشنواره-خ شهید هلیسایی پلاک ۶۴
شماره تلفن:۷۷۳۳۶۸۶۶-۷۷۳۳۶۸۶۶۶۷
تلفکس:۰۲۱-۷۷۳۳۷۳۳۵
محب:خاتون ابادـکوچه ی محب
تلفن:۳۶۴۶۰۱۸۸

محب پلیمر
دفتر مرکزی: تهران- فلکه ی دوم تهرانپارس-خ جشنواره-خ شهید هلیسایی پلاک ۶۴
شماره تلفن:۷۷۳۳۶۸۶۶-۷۷۳۳۶۸۶۶۶۷
تلفکس:۰۲۱-۷۷۳۳۷۳۳۵
آدرس‌ کارخانه : کیلومتر15جاده قدیم قم – تهران ، فاز دوم شهرک صنعتی شکوهیه ، میدان غدیر ، بلوار شهید زین‌الدین ، میدان شهید همت ، بلوار شهید خرازی ، خیابان شهید فکوری ، نبش فکوری ششم ، پلاک 249 .
تلفن : 33343683/5 – 9825+
فکس : 33343682 – 9825+

محب بسپار
دفتر مرکزی: تهران- فلکه ی دوم تهرانپارس-خ جشنواره-خ شهید هلیسایی پلاک ۶۴
شماره تلفن:۷۷۳۳۶۸۶۶-۷۷۳۳۶۸۶۶۶۷
تلفکس:۰۲۱-۷۷۳۳۷۳۳۵
ادرس کارخانه:کیلومتر15جاده قدیم قم – تهران، شهرک صنعتی محمود اباد، فاز دو، انتهای بلوار خلیج فارس، فرعی ۱۴، محب بسپارایده گستر.
کد ‍پستی:3738117548
تلفن:98253335469
فکس:982533354693

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع/سفارش

پیام شما

در تماس باشید!

اطلاعات تماس

دفتر مرکزی: تهران- فلکه ی دوم تهرانپارس-خ جشنواره-خ شهید هلیسایی پلاک ۶۴
شماره تلفن:۷۷۳۳۶۸۶۶-۷۷۳۳۶۸۶۶۶۷
تلفکس:۰۲۱-۷۷۳۳۷۳۳۵
مولدان صنایع شیمی: جاده قدیم قم-۵کیلومتر مانده به قم- شهرک صنعتی شکوهیه-مولدان صنایع شیمی
تلفن:۰۲۵۳۳۳۴۲۱۵۲

دفتر مرکزی: تهران- فلکه ی دوم تهرانپارس-خ جشنواره-خ شهید هلیسایی پلاک ۶۴
شماره تلفن:۷۷۳۳۶۸۶۶-۷۷۳۳۶۸۶۶۶۷
تلفکس:۰۲۱-۷۷۳۳۷۳۳۵
روانگرد گرمسار:جاده تهران-شهرک صنعتی فجر-شرکت روانگرد گرمسار
تلفن:۰۲۳۳۴۵۵۳۲۳۸

دفتر مرکزی: تهران- فلکه ی دوم تهرانپارس-خ جشنواره-خ شهید هلیسایی پلاک ۶۴
شماره تلفن:۷۷۳۳۶۸۶۶-۷۷۳۳۶۸۶۶۶۷
تلفکس:۰۲۱-۷۷۳۳۷۳۳۵
محب:خاتون ابادـکوچه ی محب
تلفن:۳۶۴۶۰۱۸۸

دفتر مرکزی: تهران- فلکه ی دوم تهرانپارس-خ جشنواره-خ شهید هلیسایی پلاک ۶۴
شماره تلفن:۷۷۳۳۶۸۶۶-۷۷۳۳۶۸۶۶۶۷
تلفکس:۰۲۱-۷۷۳۳۷۳۳۵
آدرس‌ کارخانه : کیلومتر15جاده قدیم قم – تهران ، فاز دوم شهرک صنعتی شکوهیه ، میدان غدیر ، بلوار شهید زین‌الدین ، میدان شهید همت ، بلوار شهید خرازی ، خیابان شهید فکوری ، نبش فکوری ششم ، پلاک 249 .
تلفن : 33343683/5 – 9825+
فکس : 33343682 – 9825+

دفتر مرکزی: تهران- فلکه ی دوم تهرانپارس-خ جشنواره-خ شهید هلیسایی پلاک ۶۴
شماره تلفن:۷۷۳۳۶۸۶۶-۷۷۳۳۶۸۶۶۶۷
تلفکس:۰۲۱-۷۷۳۳۷۳۳۵
ادرس کارخانه:کیلومتر15جاده قدیم قم – تهران، شهرک صنعتی محمود اباد، فاز دو، انتهای بلوار خلیج فارس، فرعی ۱۴، محب بسپارایده گستر.
کد ‍پستی:3738117548
تلفن:98253335469
فکس:982533354693